• La cà Phố là 1 sân chơi lành mạnh, đặc biệt là tôn trọng về vấn đề bản quyền nội dung, vì vậy chúng tôi nghiêm cấm sao chép, copy bài từ trang web khác (hoặc từ blog, facebook, youtube,..) về post lên LacaPho.com. Nếu vi phạm, BQT sẽ xóa bài viết không cần báo trước. Vi phạm đến lần thứ 3 sẽ bann nick vĩnh viễn.

4 căn bệnh phổ biến khiến cho Doanh nghiệp Bạn không bán được hàng, không giữ được khách


3 lối tắt

Thành viên mới
4 𝒄𝒂̆𝒏 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 phổ biến khiến cho Doanh nghiệp Bạn không bán được hàng, không giữ được khách:
1️⃣ Marketing trong vô vọng
2️⃣ Cạnh tranh giá khốc liệt
3️⃣ Sản phẩm phức tạp, B2B
4️⃣ Nhân sự giỏi nhảy việc

3 𝒍𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆́𝒕 của Làm Việc Thông Minh là thuốc giải cho cả 4 𝒄𝒂̆𝒏 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 trên để giúp Doanh nghiệp Bạn thoát ra khỏi tình trạng kinh doanh trì trệ trong 8 tuần.
Mời bạn tham khảo thêm chi tiết về 3 𝒍𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆́𝒕 thành công ngay sau đây:
𝑳𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆́𝒕 #1: 𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝑽𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒔𝒖̛̣
- Văn phòng chia sẻ ngay trung tâm TP.HCM
- Tạo bộ mặt chuyên nghiệp và lịch sự
- Không gian văn phòng tiện nghi, đầy đủ trang thiết bị
𝑳𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆́𝒕 #2: 𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ Đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉
- Giải quyết các hoạt động Online & Offline
- Quản lý các hoạt động kinh doanh
- Hỗ trợ xây dựng hệ thống
𝑳𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆́𝒕 #3: 𝑪𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑪𝑹𝑴 - 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 - 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒇𝒖𝒏𝒏𝒆𝒍
- Xây dựng hệ thống quản lý, form mẫu
- Xây dựng các thang giá trị
- Xây dựng “phễu” marketing bán hàng
Mọi thông tin thắc mắc về “3 𝒍𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆́𝒕 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈”, vui lòng liên hệ để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ miễn phí:
Công ty CP Làm Việc Thông Minh
☎ (028) 38 329 529
📞 (028) 73 019 119 hoặc 0933 365 999
📬 marketing@lvtm.vn
📎 https://www.3loitat.com/?src=1870
 
Top