• La cà Phố là 1 sân chơi lành mạnh, đặc biệt là tôn trọng về vấn đề bản quyền nội dung, vì vậy chúng tôi nghiêm cấm sao chép, copy bài từ trang web khác (hoặc từ blog, facebook, youtube,..) về post lên LacaPho.com. Nếu vi phạm, BQT sẽ xóa bài viết không cần báo trước. Vi phạm đến lần thứ 3 sẽ bann nick vĩnh viễn.

Xenforo 2 (Version 2.x.x)

Hướng dẫn sử dụng, thảo luận các vấn đề về Xenforo 2

Add-ons Xenforo 2x

Box dùng để chia sẻ Add-on mới nhất, mẹo, thủ thuật khi sử dụng Add-on
Không HỎI - ĐÁP tại box này. Các bài viết HỎI - ĐÁP ở ngoài, sau khi được trả lời, sẽ được di chuyển vào đây
Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
1
Bài viết
2

Styles, giao diện Xenforo 2x

Box dùng để chia sẻ styles của Xenforo 2
Không HỎI - ĐÁP tại box này. Các bài viết HỎI - ĐÁP ở ngoài, sau khi được trả lời, sẽ được di chuyển vào đây
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Thủ thuật với Xenforo 2x

Box dùng để chia sẻ kinh nghiệm, mẹo, thủ thuật khi sử dụng Xenforo 2
Không HỎI - ĐÁP tại box này. Các bài viết HỎI - ĐÁP ở ngoài, sau khi được trả lời, sẽ được di chuyển vào đây
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Xenforo 1 (Version 1.x.x)

Hướng dẫn sử dụng, thảo luận các vấn đề về Xenforo 1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Không có chủ đề trong chuyên mục này
Top