• La cà Phố là 1 sân chơi lành mạnh, đặc biệt là tôn trọng về vấn đề bản quyền nội dung, vì vậy chúng tôi nghiêm cấm sao chép, copy bài từ trang web khác (hoặc từ blog, facebook, youtube,..) về post lên LacaPho.com. Nếu vi phạm, BQT sẽ xóa bài viết không cần báo trước. Vi phạm đến lần thứ 3 sẽ bann nick vĩnh viễn.

Hỗ Trợ IT - IT Support


Hệ điều hành iOS

Hướng dẫn sửa lỗi, kinh nghiệm khi sử dụng hệ điều hành iOS
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hệ điều hành khác

Hướng dẫn sửa lỗi, kinh nghiệm khi sử dụng hệ điều hành Android, Linux, Chrome OS, Linux Mint, Fedora, Ubuntu,...
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Windows 7, Vista

Hướng dẫn sửa lỗi, kinh nghiệm khi sử dụng hệ điều hành Windows 7, Windows Vista
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chuyên mục con:
  1. Thủ thuật - Tutorial
Chủ đề
2
Bài viết
2

Windows 8, Windows 10

Hướng dẫn sửa lỗi, kinh nghiệm khi sử dụng hệ điều hành Windows 8, Windows 10
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chuyên mục con:
  1. Thủ thuật - Tutorial
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Microsoft Office 365

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Microsoft Office 2003

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chuyên mục con:
  1. Excel 2003
  2. Word 2003
  3. PowerPoint 2003
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Microsoft Office 2019

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chuyên mục con:
  1. Excel 2019
  2. Word 2019
  3. PowerPoint 2019
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Phần mềm, software

Nghiêm cấm viết bài có nội dung Hack, Crack, Keygen
Các loại phần mềm hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chuyên mục con:
  1. Thủ thuật với Software
Chủ đề
2
Bài viết
2

Phần cứng, hardware

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top