• Chào mừng các bạn đã ghé thăm blog của Thành Ngô. Blog của mình là nơi chia sẻ những bài viết về Công Nghệ, thủ thuật sửa chữa máy in/máy vi tính, chia sẻ những video hài hước, vui nhộn. Rất mong các bạn ủng hộ và truy cập thường xuyên, xin cảm ơn.

Hỗ Trợ IT - IT Support


Hệ điều hành iOS

Hướng dẫn sửa lỗi, kinh nghiệm khi sử dụng hệ điều hành iOS
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Hệ điều hành khác

Hướng dẫn sửa lỗi, kinh nghiệm khi sử dụng hệ điều hành Android, Linux, Chrome OS, Linux Mint, Fedora, Ubuntu,...
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Windows 7, Vista

Hướng dẫn sửa lỗi, kinh nghiệm khi sử dụng hệ điều hành Windows 7, Windows Vista
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chuyên mục con:
  1. Thủ thuật - Tutorial
Chủ đề
2
Bài viết
2

Windows 8, Windows 10

Hướng dẫn sửa lỗi, kinh nghiệm khi sử dụng hệ điều hành Windows 8, Windows 10
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chuyên mục con:
  1. Thủ thuật - Tutorial
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Microsoft Office 365

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Microsoft Office 2003

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chuyên mục con:
  1. Excel 2003
  2. Word 2003
  3. PowerPoint 2003
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Microsoft Office 2019

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chuyên mục con:
  1. Excel 2019
  2. Word 2019
  3. PowerPoint 2019
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Phần mềm, software

Nghiêm cấm viết bài có nội dung Hack, Crack, Keygen
Các loại phần mềm hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chuyên mục con:
  1. Thủ thuật với Software
Chủ đề
9
Bài viết
9

Lướt web, Gmail, Trình duyệt web

Hướng dẫn sửa lỗi, kinh nghiệm khi lướt web, sử dụng gmail, trình duyệt web,...
Chủ đề
4
Bài viết
5
Chủ đề
4
Bài viết
5
Top